Aktualności

2020-06-01

Można pomóc medykom i pacjentom

Trwa kampania społeczna #NaPomocNiosącymPomoc. Każdy może ją wesprzeć, wpłacając środki na specjalnie utworzone konto.
Kampania wystartowała w kwietniu i jest ukierunkowana na pomoc wrocławskim i dolnośląskim szpitalom. Pieniądze, które dotąd zebrano (kwota ponad 250 tys. zł), przeznaczono na zakup i dostarczenie medykom wartościowych posiłków w okresie największego nasilenia pandemii. Teraz potrzeby są nieco inne. Do sprawnego funkcjonowania placówek medycznych niezbędne są testy na COVID-19, pozwalające na szybką identyfikację zakażenia. - Nasz szpital pracuje pełną parą – wyjaśnia sytuację prof. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. – Przyjmujemy pacjentów w stanach zagrożenia życia, jak również wymagających przeprowadzenia zabiegów i operacji, które nie mogą być odkładane ze względu na stan kliniczny i niekorzystne rokowanie. W związku z tym kluczowe znaczenie dla nas ma możliwość szybkiej diagnozy i uzyskanie odpowiedzi na dręczące pytanie, czy dana osoba nie jest nosicielem COVID-19. Uzyskanie rozpoznania w tym trybie pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Opracowaliśmy w szpitalu specjalne procedury, których celem jest minimalizowanie ryzyka wprowadzenia zakażenia na jego teren – podsumowując, możliwość szybkiego potwierdzania lub wykluczania infekcji COVID-19 jest kluczem do optymalnego postępowania z pacjentami wymagającymi naszej pomocy – tłumaczy prof. Banasiak.
Instytucje oraz osoby prywatne, które zechcą wesprzeć 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu w walce z koronawirusem proszone są o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto działającej przy szpitalu fundacji:
 

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839, z dopiskiem: Sprzęt COVID-19 dla 4WSK

O kampanii w mediach:
Gazeta Wrocławska
https://gazetawroclawska.pl/napomocniosacympomoc-pandemia-wygasa-ale-pomaganie-wciaz-trwa/ar/c1-14998219  <https://gazetawroclawska.pl/napomocniosacympomoc-pandemia-wygasa-ale-pomaganie-wciaz-trwa/ar/c1-14998219>

Facebook
https://www.facebook.com/photo/?fbid=200045778317647&set=a.115968263392066  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=200045778317647&set=a.115968263392066>
https://www.facebook.com/photo/?fbid=199243798397845&set=a.115968263392066  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=199243798397845&set=a.115968263392066>

Linkedin
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6673101425192529920

Zdjęcia