Aktualności

2020-04-20

Potrzebne wsparcie dla stacji dializ

Szanowni Państwo!
Informujemy, że istnieje możliwość finansowego wsparcia stacji dializ, działającej  w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym  we Wrocławiu. Przekazane przez Państwa środki będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszego personelu medycznego. Datki można wpłacać na subkonto STACJA DIALIZ 4.WSKzP, które zostało utworzone na rachunku bankowym Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu.
Bardzo prosimy przedsiębiorców, zakłady pracy, instytucje oraz osoby fizyczne o przekazanie nawet najdrobniejszych kwot na konto:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia – STACJA DIALIZ 4.WSKzP

Będziemy także bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku za ubiegły rok!
W zeznaniu podatkowym PIT prosimy koniecznie wpisać:
- w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego: KRS – 0000050135
- w rubryce „cel szczegółowy”: STACJA DIALIZ 4.WSKzP
Dziękujemy za wszelką pomoc!