Aktualności

2020-03-31

Pomóż transplantologii!

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w tej szczególnie trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska ochrona zdrowia, istnieje możliwość wsparcia finansowego działalności Oddziału Chirurgii Transplantacyjnej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Przekazane przez Państwa środki finansowe będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszego personelu medycznego. Datki można wpłacać na subkonto TRANSPLANTOLOGIA 4 WSK, które zostało utworzone na rachunku bankowym Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu.
Bardzo prosimy przedsiębiorców, zakłady pracy, instytucje oraz osoby fizyczne o przekazanie nawet najdrobniejszych kwot na konto:


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia – TRANSPLANTOLOGIA 4 WSK.

Będziemy także bardzo wdzięczni za przekazanie 1% podatku za ubiegły rok!

W zeznaniu podatkowym PIT prosimy koniecznie wpisać:

- w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego: KRS – 0000050135

- w rubryce „cel szczegółowy”: TRANSPLANTOLOGIA 4WSK

Dziękujemy za każdą pomoc!