Aktualności

2014-08-21

Nowy blok operacyjny coraz wyższy!

Już drugiego piętra sięga Zintegrowany Blok Operacyjny, najważniejsza obecnie inwestycja prowadzona na terenie naszego szpitala. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest na 2016 rok.
Czteropiętrowy gmach, oprócz nowoczesnych 12 sal operacyjnych, pomieści także m.in. dział dezynfekcji i dekontaminacji centralnej sterylizacji, znacznie powiększony w stosunku do obecnie istniejącego oddział anestezjologii i intensywnej terapii, sale wykładowe, gabinety konsultacyjne lekarzy SOR-u oraz serwerownię Ośrodka Przetwarzania Informacji.  Inwestycja ma kosztować,  łącznie z wyposażeniem w sprzęt medyczny i meble, ok. 131 mln zł.
MK
Na zdjęciu (od lewej): komendant  4. WSK płk lek. Grzegorz Stoinski, szef logistyki  ppłk mgr inż. Roman Bąk, kierownik Kliniki Chirurgicznej prof. Dariusz Janczak oraz kierownik Ośrodka Chorób Serca prof. Waldemar Banasiak.

Zdjęcia