Aktualności

2020-02-20

Podnieść prestiż zawodu pielęgniarki

Na początku lutego Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uroczyście zainaugurowało międzynarodową kampanię "Nursing Now" Polska.
Ma to związek z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia bieżącego roku Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej - 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Celem tegorocznej kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia, a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma także przekonać  młodych ludzi do wyboru tego zawodu, dającego duże możliwości rozwoju i m.in. szanse na samorealizację.
W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Linki do filmów z uroczystej inauguracji kampanii:
https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE
https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/