Aktualności

2019-11-21

Doktor habilitowany Mariusz Chabowski!

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego nadała wczoraj stopień doktora habilitowanego nauk medycznych naszemu chirurgowi Mariuszowi Chabowskiemu.
Dr Chabowski ma 50 lat, jest kierownikiem Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej 4. WSK, specjalizuje się w leczeniu nowotworów płuc. Wydział lekarski wrocławskiej Akademii Medycznej ukończył w 1994 roku i natychmiast rozpoczął studia doktoranckie, pracując pod kierownictwem prof. Tadeusza M. Orłowskiego w szpitalu przy ul. Grabiszyńskiej. W 1999 prof. Orłowski objął funkcję  kierownika Kliniki Chirurgii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, a wraz z nim do stolicy przeniósł się dr Chabowski. Pracę doktorską obronił w 2000 r. – Współpraca z profesorem Orłowskim była dla mnie, młodego człowieka, bezcenna. To fantastyczny lekarz i mentor, od którego mogłem się wiele nauczyć – wspomina dziś dr Chabowski.
W 2009 roku dr Chabowski wrócił do Wrocławia, rozpoczynając pracę w 4. WSK. Od 2014 roku wykłada na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą z zakresu chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii ogólnej, autorem lub współautorem wielu prac naukowych oraz publikacji w polskich i zagranicznych pismach medycznych.
W grudniu ub. roku dr Chabowski złożył wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o rozpoczęcie postępowania habilitacyjnego. Jako podstawę wskazał monotematyczny cykl, składający się z czterech prac, w których analizował niektóre czynniki wpływające na jakość życia i zdrowie psychiczne pacjentów leczonych z powodu raka płuc. Postępowanie habilitacyjne przeprowadziła Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, a jednym z recenzentów, wchodzących w skład siedmioosobowej komisji habilitacyjnej, był powołany niedawno na marszałka Senatu, konsultant krajowy w dziedzinie torakochirurgii, prof. Tomasz Grodzki.
Wczoraj Rada Naukowa WIM nadała dr. Chabowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. – Bardzo się cieszę, że ten blisko roczny proces zakończył się pomyślnie. Mam nadzieję na dalszy zawodowy rozwój i dotrzymywanie kroku medycynie, która rozwija się w coraz szybszym tempie. Chciałbym też serdecznie podziękować  komendantowi 4. WSK, płk. dr. Wojciechowi Tańskiem oraz wszystkim kolegom i współpracownikom, którzy mnie wspierali i trzymali za mnie kciuki – mówi dr hab. n. med. Mariusz Chabowski.
Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia