Aktualności

2019-11-08

Nominacje i wyróżnienia

Nowym Szefem Logistyki 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego został ppłk mgr inż. Mariusz Piwowarczyk. Podczas odprawy służbowej komendant 4. WSK, płk dr n. med. Wojciech Tański  pogratulował także ppłk. lek. Mariuszowi Kiszce oraz mł. chor. Krzysztofowi Działakowi.
Ppłk Mariusz Piwowarczyk objął swoje stanowisko 6 listopada. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu, którą ukończył w 1996 r. Następnie służył w 3. Batalionie Obrony Przeciwchemicznej w Biskupcu Reszelskim (1996-2000), 6. Rejonowej Bazie Materiałowej we Wrocławiu (2000-2006), a ostatnio w 2. Wojskowym Oddziale Gospodarczym we Wrocławiu. – Mam nadzieję, że nie zawiodę pokładanego we mnie zaufania – podkreślił ppłk Piwowarczyk podczas odprawy kadry kierowniczej 4. WSK.
Komendant szpitala, płk Tański wręczył także nominację nowemu ordynatorowi Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego, ppłk. lek. Mariuszowi Kiszce. Po niedawnej reorganizacji, dotychczasowy szef oddziału, płk dr n. med. Szczepan Barnaś objął stanowisko kierownika Kliniki Otolaryngologii, Głowy i Szyi, w skład której wszedł także Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
Spotkanie kadry 4. WSK było też okazją do gratulacji dla mł. chor. Krzysztofa Działaka, który odebrał brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, przyznany mu przez ministra obrony narodowej.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia