Aktualności

2019-10-11

Pali się! - ćwiczenia w poliklinice

Tym razem pożar pojawił się na czwartym piętrze budynku polikliniki. Kierownik przychodni, w której przebywało kilkaset osób – pacjentów czekających do lekarza rodzinnego i specjalistów oraz samych lekarzy i cały personel, natychmiast zdecydował o użyciu gaśnic i hydrantów. Równolegle zawiadomiono o niebezpieczeństwie straż pożarną oraz służby szpitalne, a także zarządzono ewakuację. Ludzie, instruowani na każdej kondygnacji przez wyznaczone do tego osoby, opuszczali bez paniki budynek. Scenariusz ćwiczeń zakładał jednak, że dwie osoby, którym ogień odciął drogę ucieczki muszą być ewakuowane przy pomocy wysięgników straży pożarnej. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 Państwowej Straży Pożarnej  z Wrocławia profesjonalnie wywiązała się z zadania i bezpiecznie sprowadziła ich na dół. 
Tego samego dnia przećwiczyliśmy także reakcję na napad na bankomat umieszczony przy budynku portierni oraz na samych portierów. Ochroniarze z ASCO sprawnie ujęli potencjalnych rabusiów, a następnie przekazali ich żandarmerii wojskowej.

Zdjęcia