Aktualności

2019-04-05

Brązowy Krzyż Zasługi od Prezydenta RP

Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył komendanta 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, płk.dr. n. med. Wojciecha Tańskiego, Brązowym Krzyżem Zasługi.


Uroczystość w Pałacu Prezydenckim zorganizowano z okazji obchodów Wojskowej Służby Zdrowia. Wzięła w niej udział także Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska wraz z ministrami.
- Państwa trud to nie tylko trud służby dla polskiego żołnierza, to także trud służby dla Rzeczypospolitej – mówił Prezydent Duda, dziękując za codzienną pomoc pracowników Wojskowej Służby Medycznej dla wojska, ale także dla zwykłych obywateli. - Bardzo tę służbę doceniamy i jesteśmy Państwu za nią ogromnie wdzięczni.
Jak zauważył Prezydent, Wojskowa Służba Zdrowia ma w Polsce bardzo długą tradycję. W 1775 roku Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu stanowiska „generał-sztabs-medyka”, stawiając go na czele wojskowej służby zdrowia. Król Stanisław August Poniatowski w 1790 roku podporządkował mu „generał-sztabs-chirurga”. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, dzięki osobistemu wsparciu marszałka Józefa Piłsudskiego, bardzo szybko nastąpiło odbudowanie służby medycznej w wojsku. Już w grudniu powołano Wojskową Radę Sanitarną (później przekształconą w Wojskowy Instytut Sanitarny), odpowiedzialną między innymi za kształcenie i doskonalenie kadr medycznych. – Nikt z ówczesnych rządzących nie miał chyba wątpliwości, jak bardzo ta służba jest potrzebna – pewnie dlatego, że sami najczęściej służyli w wojsku, walczyli w wojnach i wiedzieli doskonale, co to znaczy dla żołnierza szybka pomoc medyczna – mówił Prezydent.

Obecnie do Wojskowej Służby Zdrowia należy około 120 jednostek (instytutów badawczych, szpitali, przychodni lekarskich i innych), w których służy ponad 6 tysięcy żołnierzy oraz 13 tysięcy pracowników w korpusie osobowym medycznym. – To wielki potencjał. To wielu ludzi, którzy zostali przez wojskowych lekarzy i pielęgniarki uratowani; to tysiące czy nawet setki tysięcy ludzi, których zdrowie zostało poratowane, to codzienna praca i służba dla pacjentów – wymieniał Prezydent i gratulował wyróżnionym pracownikom.

Złote Medale za Długoletnią Służbę odebrało w Pałacu Prezydenckim troje innych pracowników naszego szpitala: kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, płk dr n. med. Leszek Lewczyk, komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, płk lek. Andrzej Wysocki oraz pielęgniarka Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Danuta Dorada. Dzień wcześniej, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, wyróżniony został ppłk Andrzej Teplicki, ordynator Klinicznego Oddziału Chorób Wewnętrznych.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRM

Zdjęcia