Aktualności

2019-03-28

Poradnia anestezjologiczna już działa!

Informujemy, że w związku z uruchomieniem poradni anestezjologicznej zmienia się sposób kwalifikacji chorych do planowych zabiegów operacyjnych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Każdy pacjent, który ma wyznaczony termin operacji chirurgicznej powinien zgłosić się do poradni na konsultację anestezjologiczną (będzie kierowany najpóźniej siedem dni przed zabiegiem). W dniu wizyty chory powinien mieć przy sobie dokument precyzyjnie informujący o typie planowanej procedury chirurgicznej lub diagnostycznej (skierowanie do szpitala, zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego lub ksero) oraz powinien dostarczyć karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań dodatkowych oraz listę aktualnie stosowanych leków. Jeśli to możliwe, prosimy, aby pacjenci obciążeni innymi schorzeniami zgłaszali się do poradni anestezjologicznej po konsultacjach u specjalistów, u których się leczą: - pacjenci obciążeni kardiologicznie: konsultacja kardiologa plus ewentualne echokardiografia - pacjenci obciążeni internistycznie: konsultacja danego specjalisty np. endokrynologa, gastroenterologa itp. - pacjenci obciążeni neurologicznie: konsultacja neurologa - pacjenci obciążeni pulmonologicznie: konsultacja pulmonologa, RTG płuc, spirometria; Dostarczenie tych dokumentów znacznie ułatwi i skróci procedurę kwalifikacji chorego. Podczas wizyty w poradni chory zostanie zapoznany z rodzajem znieczulenia oraz ankietą anestezjologiczną. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-12.00. Wyjątkiem są środy, gdy działa w godz. 8.00-12.00 i 15.00-18.00. Rejestrować można się bez skierowania, dzwoniąc pod nr tel. 609 806 436 (w godzinach pracy poradni); e-mail: poradnia.anest@4wsk.pl

Gabinet konsultacji anestezjologicznej mieści się na parterze Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (wejście A - tuż obok portierni), numer pokoju 1.109.