Aktualności

2019-03-21

E-zdrowie coraz lepsze

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pod nazwą ?E-Zdrowie - poprawa e-dojrzałości e-usług publicznych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu?. Celem głównym projektu jest wdrożenie e-usług świadczonych mieszkańcom Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Chodzi przede wszystkim o to, by pacjenci mieli większą możliwość korzystania z udogodnień związanych z elektroniczną obsługą chorych np. telekonsultacji lub dostępu do wyników badań. Projekt będzie wspierać też inne podmioty medyczne. Umożliwi on współpracę pomiędzy placówkami w zakresie udostępniania wyników i opisów (np. zdjęć RTG, MR lub TK) lub konsultacji, co eliminuje konieczność wykonywania powtórnych badań. Zdalna konsultacja i udostępnienie informacji o badaniach wykonanych w 4. WSK zdecydowanie przyspieszy diagnozowanie i podniesie jakość leczenia pacjentów. Całkowita wartość projektu przekracza nieznacznie 4 mln zł, z czego dofinansowanie to aż 3,4 mln zł.