Aktualności

2018-12-03

Remont trzech oddziałów

W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnego remontu, trzy oddziały zawiesiły przyjmowanie chorych.

Do 18 grudnia nie pracuje Kliniczny Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, natomiast do 21 grudnia Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny i Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Wcześniej 4. Wojskowy Szpital Kliniczny wystąpił do Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON oraz wojewody dolnośląskiego o zgodę na czasowe przerwanie działalności medycznej.  

Pacjenci, którzy potrzebują pilnej specjalistycznej pomocy lekarzy ww. oddziałów mogą zgłaszać się do innych wrocławskich placówek: przy ul. Borowskiej (chirurgia szczękowo-twarzowa), ul. Kamieńskiego i ul. Borowskiej (laryngologia) oraz ul. Fieldorfa i Borowskiej (endokrynologia).