Aktualności

2014-02-11

Radiolodzy badają po nowemu

Dzięki znakomitej kadrze i zaawansowanej technologii skanera rezonansu magnetycznego, w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Lekarskiej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, wykonano pierwsze nieinwazyjne, trójwymiarowe, wysokiej rozdzielczości przestrzennej badanie serca i tętnic wieńcowych bez użycia środka kontrastowego. To zupełnie nowa w Polsce technika, pozwalającą na zobrazowanie złożonej struktury serca, która powinna być pomocna w diagnostyce wielu skomplikowanych schorzeń kardiologicznych, szczególnie wad wrodzonych serca.
Rozwój technologii rezonansu magnetycznego może w przyszłości doprowadzić do wykorzystywania tej metody podczas wykluczania choroby wieńcowej u części chorych, bez konieczności narażania ich na promieniowanie rentgenowskie oraz podawanie dożylnego jodowego środka kontrastowego.
MK