Aktualności

2013-10-24

Terrorysta w szpitalu - ćwiczenia

W czwartkowe przedpołudnie w jednej z dyżurek pielęgniarskich zadzwonił telefon. – W szpitalu jest bomba – powiedział męski głos. Tak zaczyna się scenariusz ćwiczeń z postępowania w wypadku zagrożenia terrorystycznego, który w kolejnych etapach przewidywał ewakuację ok. 40 pracowników administracyjnych, wezwanie policji, straży pożarnej oraz żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Ci ostatni przywieźli  supernowoczesnego robota (na zdjęciu obok), używanego m.in. w Afganistanie, który po zlokalizowaniu ładunku wybuchowego bezpiecznie go zdetonował. Ćwiczenia praktyczne zakończył instruktaż obsługi gaśnic. Wcześniej jednak kadra kierownicza szkoliła się z nowego, ulepszonego planu całkowitej ewakuacji chorych oraz stosowania tzw. pakietów ewakuacyjnych (informacje o pacjencie, jego chorobie, stosowanych lekach, które ewakuowany zabiera do nowego miejsca pobytu). – Jesteśmy zadowoleni z ćwiczeń, które pozwalają wyłapać słabsze punkty planu ewakuacyjnego i w konsekwencji zapewnić pacjentom jak najwyższe bezpieczeństwo - mówi komendant szpitala płk Grzegorz Stoinski.  Podobne szkolenia odbywać się będą cyklicznie.
MK