Aktualności

2018-09-07

Promocja oficerska w AWL

Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, płk dr n. med. Wojciech Tański, wziął udział w  uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Wśród zaproszonych gości byli także szef MON, Mariusz Błaszczak, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Michał Sikora oraz Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Jarosław Mika.
W sumie promowano 215 oficerów, w tym 87 kobiet. Sporą grupę, liczącą aż 69 osób, stanowili studenci uczelni cywilnych w korpusie medycznym. – Składam wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania – mówił do absolwentów rektor-komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. – Uznania za sumienną pracę i wytrwałość, bez których dzisiejszy sukces byłby niemożliwy. Jednocześnie proszę, żebyście pamiętali dokładnie słowa ślubowania oficerskiego, mówiące o tym, że „dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest naszym prawem najwyższym”.

Fot. AWL