Aktualności

2018-09-05

Blok operacyjny jeszcze lepszy!

Aparat RTG (tzw. ramię C), który będzie służył pacjentom ortopedii, cyfrowy aparat RTG przyłóżkowy oraz stół operacyjny na potrzeby chorych chirurgii ogólnej trafiły do Zintegrowanego Bloku Operacyjnego.
Od momentu otwarcia nowoczesnego budynku ZBO minęło już kilka miesięcy, ale wyposażenie poszczególnych sal stale jest wzbogacane. Tym razem udało się zakupić sprzęt za blisko milion złoty, który jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo pacjentów 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego oraz zwiększy komfort pracy personelu medycznego.
Urządzenia zostały zakupione w ramach programu unijnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. Celem projektu jest m.in. poprawa efektów leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz układu oddechowego, czyli chorób, które stanowią jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych osób dorosłych. Dofinansowanie ze środków unijnych tego sprzętu sięga blisko 850 tys. zł.

Zdjęcia