Aktualności

2018-07-16

Promocja oficerska

323 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych  im. gen. Tadeusza  Kościuszki otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości wziął udział komendant 4. WSK, płk dr n. med. Wojciech Tański.
– W tak uroczystym dniu składam wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania – mówił w piątek do młodych oficerów na pl. Gołębim we Wrocławiu, rektor-komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. - Pamiętajcie, że naszą misją jest służba, której zasadniczy cel to dbanie o bezpieczeństwo państwa. 
Aktu uroczystego promowania na stopień podporucznika dokonali Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Sławomir Wojciechowski oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Adam Joks. W święcie młodych podporuczników, wśród których promowano także 19 kobiet, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, władz wojewódzkich i samorządowych oraz dowódcy jednostek wojskowych. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny reprezentował płk dr n. med. Wojciech Tański.

Zdjęcia