Aktualności

2018-05-23

Wyróżnienia i awans dla pracowników

Podczas odprawy szkoleniowej z kadrą 4. WSK, komendant szpitala, płk lek. Wojciech Tański wręczył mjr. lek. Mieczysławowi Maciakowi akt mianowania na stopień podpułkownika. Przekazał także listy gratulacyjne pracownikom Działu Jakości.

Płk Maciak jest wrocławianinem, absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Po ukończeniu studiów pracował m.in. w 2. Wojskowym Szpitalu Polowym, a od 2006 roku w 4. WSK. Obecnie zajmuje stanowisko starszego specjalisty.

W trakcie spotkania z kadrą szpitala, płk Tański przekazał także dwóm pracownicom Działu Jakości listy gratulacyjne, jakie przesłał komendant 5. WSK w Krakowie. Płk lek. Artur Rydzyk podziękował w nich paniom Dorocie Jędrzejewskiej, pełnomocnikowi komendanta ds. zarządzania jakością oraz Katarzynie Żaglewskiej za pomoc w realizacji projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”.

Zdjęcia