Aktualności

2018-05-22

Polityka prywatności danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest 4. WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, reprezentowany przez Komendanta.
• Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia i świadczenia przez administratora usług medycznych
• Administrator danych  gwarantuje właściwą ochronę  danych osobowych
• Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
• Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w „Polityce prywatności ochrony danych osobowych” i można się z nimi zapoznać na stronie www.4wsk.pl – zakładka ABC Pacjenta. Ponadto polityka prywatności dostępna jest w punktach  przyjęć i rejestracji lecznictwa szpitalnego oraz lecznictwa otwartego.