Aktualności

2018-05-15

Obradują elektrofizjolodzy

Kardiolodzy z Ośrodka Chorób Serca naszego szpitala będą gospodarzami 29. Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Spotkanie najwybitniejszych polskich elektrofizjologów i elektroterapeutów zaplanowano na 17-19 maja. Weźmie w nich udział ok. 450 lekarzy z całej Polski oraz zaproszeni goście z zagranicy. Wykład inaugurujący wygłosi uznany ekspert z Londynu, dr Andrew Grace.
- Konferencje Sekcji Rytmu Serca PTK organizowane są co roku w różnych ośrodkach. Gromadzą elektrofizjologów, ale także i innych lekarzy zainteresowanych zaburzeniami rytmu serca – mówi dr Dariusz Jagielski, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej 4. WSK oraz członek komitetu naukowego oraz organizacyjnego konferencji.
Program trzydniowych obrad przewiduje m.in. sesje dydaktyczne, wykłady na temat nowości w diagnozowaniu i leczeniu arytmii serca, dyskusje, omawianie najciekawszych przypadków klinicznych, nowinek technicznych, a także warsztaty dla pielęgniarek i techników medycznych.
Udział w konferencji potwierdził m.in. minister zdrowia, elektrofizjolog, prof. Łukasz Szumowski.