Aktualności

2018-05-09

Życzenia z okazji Święta Pielęgniarek i Położnych

,,Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy, jak zawód pielęgniarki, położnej. To zawody szczególne, które  mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny. Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…”

Jan Paweł II

Z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki i Położnej, wszystkim Pielęgniarkom i Położnym 4. Wojskowego Szpitala Wojskowego z Polikliniką życzę wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia. Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.

Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

płk lek. Wojciech Tański

 

Życzenia dla wszystkich pań pielęgniarek i położnych pracujących w naszym Szpitalu złożyła także, na ręce Naczelnej Pielęgniarki 4. WSK, mgr Ewy Pielichowskiej, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, dr Aurelia Ostrowska. "Szanowanie godności innych, okazywanie im szacunku i empatii w najtrudniejszych życiowych chwilach jest darem" - napisała dyrektor w specjalnym liście gratulacyjnym.

 

Zdjęcia