Aktualności

2018-04-27

Zamieszki na Stadionie Olimpijskim - ćwiczenia

Szpitalny Oddział Ratunkowy po raz kolejny przećwiczył pracę podczas nagłego przyjęcia kilkudziesięciu osób. W roli chorych wystąpili podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych.
W 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym odbyła się ćwiczebna symulacja działań na wypadek przyjęcia poszkodowanych ze zdarzenia masowego. W ramach ćwiczenia Komendant Szpitala przeprowadził tzw. grę decyzyjną z kadrą kierowniczą, która miała na celu niezwłoczne przygotowanie się do przyjęcia aż 60-ciu poszkodowanych w zdarzeniu masowym. Szpitalny Oddział Ratunkowy w tym samym czasie ćwiczył praktycznie przyjęcie znacznej, nieplanowanej ilości poszkodowanych po zamieszkach i incydentach terrorystycznych na Stadionie Olimpijskim. SOR pracował zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, które pod kryptonimem „KRYZYS 18” zorganizowała  Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu . "Poszkodowanych", w rolę których, wcielili się podchorążowie AWL, dowoził z miejsca zdarzenia swoim transportem sanitarnym 2. Wojskowy Szpital Polowy.

Zdjęcia