Aktualności

2018-03-21

Wizyta Wiceministra Obrony Narodowej

Wiceminister Obrony Narodowej Pan Sebastian Chwałek oraz Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska wizytowali 4WSKZP. Komendant szpitala płk lek. Wojciech Tański zapoznał gości z historią i życiem codziennym szpitala. Następnie dr n. med. Artur Ruciński zapoznał z funkcjonowaniem zintegrowanego bloku operacyjnego. Kierownik Kliniki Chirurgicznej prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak przedstawił możliwości hybrydowej sali operacyjnej oraz zaprezentował jej techniczne wyposażenie. Ordynator Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr n. med. Małgorzata Lipińska-Gediga prezentowała sposób monitorowania pacjentów oddziału. W kolejnym etapie wizyty Pani dr Aurelia Ostrowska odwiedziła Ośrodek Chorób Serca, Kliniczny Oddział Wewnętrzny i Szpitalny Oddział Ratunkowy. Podsumowanie wizyty odbyło się na spotkaniu z kierowniczą kadrą 4WSKZP, gdzie Szef Logistyki ppłk mgr Marek Oryszczak przedstawił plan inwestycyjny na najbliższe lata. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem ze strony dr Aureli Ostrowskiej. Na zakończenie wizyty Komendant 4WSKZP płk lek. Wojciech Tański serdecznie podziękował Pani Dyrektor za życzliwe słowa skierowane pod adresem naszego szpitala, zrozumienie codzienności funkcjonowania tak dużej jednostki organizacyjnej oraz zaprosił na kolejną wizytę.

Zdjęcia