Aktualności

2018-03-21

Absolwent MBA

W dniu 10.03.2018r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom XXIII edycji programu Magisterskich Studiów Menadżerskich EXECUTIVE MASTER OF BUISNESS ADMINISTRATION. W gronie 53 studentów, którzy z powodzeniem ukończyli studia jest płk lek. Wojciech Tański. Dla Komendanta 4 WSKzP to szczególna chwila do dumy, ukończył studia z IV lokatą i został wyróżniony Listem Gratulacyjnym przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ponadto ciesząc się dużym zaufaniem wśród absolwentów zabrał głos w ich imieniu po wręczeniu dyplomów. Podczas wystąpienia podziękował kadrze akademickiej za cenną edukację i wiedzę przekazaną podczas wykładów i dyskusji. Zaznaczył również, że „bez względu na to w jakim sektorze społecznym i gospodarczym działają na co dzień absolwenci MBA, wiedza zdobyta podczas wspólnych zajęć będzie dla nas praktycznym narzędziem, niezbędnym w zarządzaniu zasobami ludzkimi”.
Panie Komendancie – Gratulujemy.

Zdjęcia