Aktualności

2018-02-22

Wpływowi profesorowie

Prof. Piotr Ponikowski oraz prof. Waldemar Banasiak z Ośrodka  Chorób Serca  naszego szpitala znaleźli się wśród  najbardziej wpływowych osób polskiej medycyny w 2017 roku.
Tzw. Listę Stu, już po raz piętnasty, przygotował branżowy  dwutygodnik „Puls Medycyny”. Tym razem jury, w skład którego weszli specjaliści z różnych dziedzin medycyny, eksperci ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjentów oceniali kandydatów według trzech kryteriów: osiągnięcia i dokonania w 2017 roku, reputacja zawodowa i wpływy w środowisku medycznym oraz siła publicznego oddziaływania.
W gronie laureatów znalazło się dwóch kardiologów 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: prof. Piotr Ponikowski, kierownik Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca i jednocześnie prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (miejsce 13.) oraz prof. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca, który funkcję prezesa PTK pełnił w latach 2009-11 (miejsce 93.).- Większość lekarzy, którzy znaleźli się na Liście Stu znam osobiście i zapewniam, że swoim życiem i dokonaniami z pewnością wypełnili definicję „osób wpływowych” – komentuje prof. Banasiak. – Co ciekawe, wśród  wyróżnionych największą grupę stanowią kardiolodzy. Być może dlatego, że w ciągu ostatnich 30 lat dla tej dziedziny medycyny świeciło się w Polsce zielone światło. Bardzo wielu zdolnych młodych lekarzy wybierało kardiologię, wyjeżdżało na zagraniczne staże, a następnie przyczyniło się do znaczących postępów w polskiej kardiologii. Taką właśnie drogę przebył m.in. prof. Ponikowski, który obecnie jest prezesem PTK oraz prorektorem ds. nauki wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, ale na koncie ma także poważne dokonania na arenie międzynarodowej.
Na liście znalazło się w sumie dziesięcioro naukowców z Dolnego Śląska. Obok kardiologów z 4. WSK są to: prof. Alicja Chybicka (8. miejsce), dr Adam Domanasiewicz (44), prof. Andrzej Górski (51), prof. Włodzimierz Jarmundowicz (72), prof. Jerzy Jabłecki (74), prof. Maria Sąsiadek (77), prof. Andrzej Lange (89), prof. Wojciech Witkiewicz (90). Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia