Aktualności

2018-02-15

Legendarny rotmistrz na wystawie

Wystawę poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu można oglądać w holu Zintegrowanego Bloku Operacyjnego.
- Był bohaterem swoich czasów, a dla nas jest wzorem godnym naśladowania – powiedział dzisiaj komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, płk lek. Wojciech Tański, otwierając wystawę. – Cieszę się, że udało się ją pozyskać i zachęcam do jej zwiedzania.
Wystawę autoryzowaną przez córkę rotmistrza, Zofię Pilecką-Optułowicz, przygotowało Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej z Ostrowi Mazowieckiej. Składa się z kilkunastu plansz, na których zawarto liczne zdjęcia, kserokopie dokumentów oraz informacje pozwalające prześledzić losy jego rodziny oraz historię samego rtm. Pileckiego. Szczegółowo opisano działalność Pileckiego w czasie pierwszej oraz drugiej wojny światowej, koncentrując się zwłaszcza na najbardziej znanym okresie jego życia, pomiędzy wrześniem 1940 a kwietniem 1943 r. Wówczas, jako więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, Pilecki prowadził działalność wywiadowczą, przekazując informacje o zbrodniach hitlerowskich. Dwa lata po zakończeniu wojny został aresztowany i oskarżony przez UB m.in. o szpiegostwo. Wyrok śmierci wykonano 25 maja 1948 roku.

Zdjęcia