Aktualności

2018-01-12

O endokrynologii, finansach i...wnętrzu

Wybitni eksperci z dziedziny endokrynologii, kardiologii, chirurgii oraz chorób wewnętrznych wzięli udział w konferencji „Oddział endokrynologiczny w koordynowanej opiece zdrowotnej”. – Skuteczne leczenie chorób endokrynologicznych wymaga współpracy lekarzy wielu specjalizacji – zgodnie podkreślali uczestnicy spotkania.
Konferencję przygotowali lekarze z Klinicznego Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Oni też, jako pierwsi, wystąpili z wykładami, podczas których opisali najciekawsze i najtrudniejsze przypadki medyczne, z jakimi spotkali się podczas pracy w oddziale. O swoich doświadczeniach mówili: dr n. med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko, lek. Rafał Szymczak, lek. Witold Markiewicz, lek. Karolina Kowalik, lek. Aleksandra Majcherek, dr n. med. Mateusz Tabin, lek. Andrzej Badura.Wiele z nich wywołało ożywioną dyskusję znakomitych gości oraz zaproszonych prelegentów z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz 4. WSK. – To ważne, by dyskutować i uczyć się nawzajem. Mam nadzieję, że takie spotkania na stałe wejdą do kalendarza wydarzeń organizowanych w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym – mówił gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia. – Jestem pewien, że konferencja zaprocentuje w naszej codziennej, lekarskiej pracy – dodał komendant 4. WSK, płk lek. Wojciech Tański.
Goście z uznaniem odnieśli się także do wystąpień: prof. Dariusza Janczaka, prof. Marka Bolanowskiego, prof. Tomasza Szydełko, dr hab. n. med. Bogdana Czapigi, prof. Grzegorza Kamińskiego, krajowego konsultanta wojskowej służby zdrowia z zakresu endokrynologii, prof. Andrzeja Szuby oraz prof. Waldemara Banasiaka.
Osobną częścią spotkania był panel ekonomiczny, w którym udział wzięły: prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Maria Węgrzyn oraz wieloletnia dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia dr Barbara Więckowska. – System ochrony zdrowia podlega w ostatnich czasach dynamicznym zmianom, ściśle związanym z otoczeniem gospodarczym, społecznym i politycznym – mówiła ekonomistka z Wrocławia. - Koordynowana opieka zdrowotna to jeden z pożądanych elementów, który prowadzi do poprawy dostępności, jakości oraz efektywności opieki, a także wzrostu poziomu satysfakcji pacjenta – dodała dr hab. Maria Węgrzyn.
Ciekawym ukoronowaniem spotkania był wykład znakomitego językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Jana Miodka na temat rodziny wyrazów ”wnętrze, wnętrzności, wewnętrzny”.
Patronat nad konferencją sprawowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zdjęcia