Aktualności

2018-01-10

Endokrynolodzy podyskutują o problemach medycznych i finansowych

Oddział Endokrynologii w koordynowanej opiece zdrowotnej – to temat konferencji, jaką organizują lekarze z Klinicznego Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Obrony Narodowej.
Na zaproszenie organizatorów przyjadą do Wrocławia nie tylko znakomici specjaliści z zakresu endokrynologii, ale także osoby znające się na aspektach finansowych rynku medycznego. – Mam przyjemność kierować oddziałem, który w wyniku przekształceń organizacyjnych, od maja 2017 roku funkcjonuje w nowej formule, poszerzonej o zakres diabetologii i chorób metabolicznych – mówi dr n. med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko, kierownik Klinicznego Oddziału Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Kliniki Chorób Wewnętrznych. – Ale, podobnie jak inne tego typu placówki, zmagamy się z problemami ekonomicznymi. Dlatego, by lepiej zrozumieć realia rynkowe, do współpracy zaprosiliśmy ekspertów rynku zdrowia: prof. UE dr hab. Marię Węgrzyn z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz wieloletnią dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, dr n. ek. Barbarę Więckowską. Jestem pewna, że pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jak - zachowując efektywność ekonomiczną - skutecznie leczyć pacjentów.
Równie ciekawa będzie część dotycząca aspektów ściśle medycznych, bowiem zaproszenie przyjęli znakomici eksperci, m.in. - płk. prof. dr. hab. Grzegorz Kamiński, kierownik Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, prof. dr hab. Anna Noczyńska, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, prof. dr hab. Marek Bolanowski, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami,  prof. dr hab. Rajmund Adamiec, kierownik Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii (wszyscy Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu).
Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr. hab. Andrzej Szuba, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4. WSK, a swoje wykłady wygłoszą podczas konferencji także inni lekarze z naszego szpitala: dr n. med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko, prof. dr hab. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca, prof. dr hab. Dariusz Janczak, kierownik Kliniki Chirurgicznej, prof. dr hab. Tomasz Szydełko, kierownik Klinicznego Oddziału Urologicznego, dr hab. n. med. Bogdan Czapiga, kierownik Klinicznego Oddziału Neurochirurgicznego oraz pracownicy, i jednocześnie współorganizatorzy konferencji, z Kliniki Chorób Wewnętrznych. – Jestem przekonany, że konferencja, którą przygotowali nasi lekarze zaprocentuje w codziennej pracy. Chcemy rozmawiać o problemach, wymieniać się doświadczeniami medycznymi i ekonomicznymi po to, byśmy w sposób mądry mogli pomagać naszym pacjentom – mówi komendant 4. WSK, płk lek. Wojciech Tański.
Konferencja zaplanowana jest w piątek, w godz. 9-15.30, w Haston City Hotel.

Na zdjęciu: dr n. med. Justyna Lisiewicz-Jakubaszko