Aktualności

2017-10-19

Podziękowania dla Rady Społecznej

Rada Społeczna 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego zebrała się po raz ostatni, kończąc drugą już, trzyletnią kadencję.
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady: przewodniczący Piotr Pertek i jego zastępca Jacek Kaucz, sekretarz Jolanta Krupowicz oraz członkowie Rady: Anna Szarycz, Urszula Olechowska i Artur Płachta. Szpital reprezentowali m.in. komendant płk lek. Wojciech Tański, szef WAO, Krzysztof Krużycki, główny księgowy Grzegorz Nowicki. Po wyczerpaniu porządku obrad płk Tański podziękował członkom Rady za kilkuletnią, owocną pracę, wręczając wszystkim drobne upominki.