Aktualności

2017-09-28

Wybór Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kierownik Kliniki Kardiologii 4WSKZP prof. dr hab. Piotr Ponikowski objął funkcję „PREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO” z tej okazji Komendant 4WSKZP płk lek. Wojciech Tański złożył serdeczne gratulacje w imieniu własnym oraz całego personelu szpitala.

Zdjęcia