Aktualności

2017-09-08

Uroczysta promocja w WSOWL

Komendant 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego płk lek. Wojciech Tański wziął udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski 91 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wśród nich było 56 studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Otrzymanie szlifów oficerskich to wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie, to gotowość do ciągłej obrony Ojczyzny. Uczelnia od lat wyznacza standardy profesjonalizmu i między innymi dzięki temu zasługujecie na najwyższy szacunek – powiedziała szefowa gabinetu politycznego Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Witek, odczytując list od premier Beaty Szydło.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in. I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Michał Sikora, Inspektor Rodzajów Wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Sławomir Owczarek, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. dr n. med. Stanisław Żmuda, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski oraz Rektor Uniwersytetu Północnej Georgii dr Bonita Jacobs. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu reprezentował Komendant płk lek. Wojciech Tański.

- Promocja oficerska jest jedną z najpiękniejszych chwil w życiu żołnierza. Wieńczy ona okres wytężonego kształcenia i szkolenia. Renoma Uczelni daje gwarancję, że dziś promowani spełnią pokładane w nich nadzieje – mówił do wzruszonych podporuczników gen. Michał Sikora. Rektor–Komendant WSOWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka dodał: - Jeszcze wczoraj byliście słuchaczami, a za chwilę wstąpicie w szeregi kadry oficerskiej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Miejcie zatem na uwadze fakt, że najważniejsza ocena, którą otrzymacie, to ocena wystawiona przez Wasze otoczenie. Jeśli chcecie, żeby była ona wysoka, musicie koncentrować się przede wszystkim na potrzebach innych, a nie swoich, i jednocześnie pamiętać o tym, że efekty służby przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo Polski i naszych sojuszników.


Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Zdjęcia