Aktualności

2017-06-28

Wojskowy w sieci

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką znalazł się na liście placówek, które trafiły do tzw. sieci szpitali. Oznacza to, że od października tego roku do czerwca 2021 ma zapewnione finansowanie bez konieczności stawania do konkursów świadczeń.
Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił wczoraj wykaz placówek, które zostały zakwalifikowane do tzw. sieci szpitali. 4. WSK, jako szpital resortowy, został zaliczony do grupy szpitali ogólnopolskich - podobnie jak cztery inne na Dolnym Śląsku.
Podstawą finansowania szpitali z sieci jest stały, wypłacany co miesiąc ryczałt, którego wysokość oblicza się na podstawie specjalnego wzoru, jednakowego dla wszystkich placówek. Uwzględnia on wykonane i rozliczone z NFZ świadczenia z 2015 roku. Dokładną kwotę ryczałtu poznamy w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dodatkowo odrębnie będzie opłacane m.in. wszczepianie endoprotez stawów kolanowych i biodrowych, operacje zaćmy, rezonans magnetyczny, leczenie zawałów, programy lekowe. - Sieć szpitali zapewni kompleksową opiekę nad pacjentem, lepszą dostępność do poradni przyszpitalnych, ponieważ po zabiegach przez rok szpital musi zapewnić choremu kontynuację leczenia właśnie w poradni oraz korzystne warunki funkcjonowania samych szpitali - mówi dyrektor dolnośląskiego Funduszu Andrzej Oćwieja.
Wiadomo, że na działalność szpitali sieciowych NFZ przeznaczy 93 proc. środków, z których obecnie jest finansowane lecznictwo szpitalne. Pozostałe pieniądze pójdą na świadczenia medyczne realizowane w placówkach spoza sieci. Aby o nie zawalczyć, będą one musiały stanąć do konkursu.