Aktualności

2017-05-26

Szacunek dla weteranów

Z okazji obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa  Minister Obrony Narodowej skierował okolicznościowy list do żołnierzy weteranów. Kadra 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego, wśród której są także uczestnicy misji zagranicznych, zapoznała się z nim podczas odprawy zarządzonej w miniony czwartek, 25 maja. Kadra miała także okazję obejrzeć film „Szacunek i wsparcie” przygotowany i udostępniony przez Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa (https://www.youtube.com/watch?v=pbtp791K1Ag).
Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa ustanowił Sejm Rzeczypospolitej specjalną ustawą z 2011 roku. Jest świętem wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy z polecenia Rzeczypospolitej, wypełniali swoje obowiązki służbowe poza jej granicami. Jest także wyrazem szacunku i uznania państwa i narodu dla ponad 90-tysięcznej rzeszy polskich weteranów misji wojskowych prowadzonych od ponad półwiecza na trzech kontynentach.
Początki udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych poza granicami państwa sięgają roku 1953, kiedy to pierwsza ich grupa rozpoczęła służbę w zorganizowanej pod auspicjami ONZ Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Od tego czasu polscy żołnierze brali udział w ponad 70-ciu operacjach prowadzonych w 38 państwach Azji, Afryki i Europy. Do roku 1995 kontyngenty WP uczestniczyły wyłącznie w działaniach kierowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, wykonując głównie zadania logistyczne. Z tego okresu do historii przeszła służba polskich kontyngentów wojskowych w Korei, na Półwyspie Indochińskim, w Egipcie, Izraelu, Syrii i Namibii. W kolejnych latach nastąpiło przewartościowanie polskiego zaangażowania w misjach. Zmniejszył się nasz udział w operacjach prowadzonych przez ONZ, wzrósł natomiast udział w operacjach doraźnych koalicji międzynarodowych oraz w misjach dowodzonych przez NATO, a od 2003 r. - przez Unię Europejską.
W najbliższy weekend w Giżycku odbędą się centralne obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ z udziałem Ministra Obrony Narodowej. W programie m.in. uroczysty apel, msza polowa, zawody strzeleckie, turniej rycerski, piknik oraz występy zespołów muzycznych. Szczegółowy program: http://centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/1_581.html
Na zdjęciu: mł. chor. Krzysztof Działak na misji. Afganistan 2011.

Zdjęcia