O nas

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przedstawić Państwu Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu i zaprosić do korzystania z naszych usług.

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej jest jednym z wiodących ośrodków diagnostyki obrazowej na Dolnym Śląsku. Jest nowocześnie wyposażoną placówką ,w skład której wchodzi szereg pracowni diagnostycznych.

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej dysponuje w chwili obecnej nowoczesną i spełniającą standardy europejskie aparaturą do klasycznych badań radiologicznych, tomograficznych, rezonansowych i badań elektrokardiograficznych.

Badania radiologiczne wykonywane są w technologii cyfrowej w oparciu o systemy radiografii cyfrowej pośredniej CR i radiografii cyfrowej bezpośredniej DR oraz wsparciu ze strony nowoczesnego systemu informatycznego AMMS . Zainstalowany w szpitalu nowoczesny system archiwizacji i prezentacji danych PACS (Picture Archives and Communication System) ułatwia gromadzenie i prezentację wyników badań, ułatwia organizację szkoleń i konferencji naukowych.

Zapraszam do korzystania z naszej wiedzy, doświadczenia, umiejętności i wyposażenia.

Kierownik Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej.
Lek. med. Mariusz Bienias

Historia

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu jest renomowaną w skali regionu i Polski jednostką medyczną, cieszącą się zasłużonym prestiżem i zaufaniem. Od siedemdziesięciu lat Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu z powodzeniem ratuje zdrowie i życie pacjentom.

historia

Na przestrzeni czasu zmieniała się zarówno struktura Zakładu jak i zakres możliwości diagnostycznych. Przez cały czas dostosowywano wyposażenie do aktualnych wymogów oraz rozbudowywano i modernizowano pracownie diagnostyczne.

Obecnie jest to jedna z nielicznych placówek w regionie Dolnego Śląska dysponującą nowoczesną radiologiczną aparaturą diagnostyczną w pełnym zakresie, w której wykonuje się wszystkie badania radiologiczne w systemie 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Czytaj dalej

Wyposażenie

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej dysponuje w chwili obecnej nowoczesną i spełniającą standardy europejskie aparaturą do klasycznych badań radiologicznych z torem wizyjnym i systemami automatyki ekspozycji, aparatami przewoźnymi do zdjęć przyłóżkowych, wielorzędowym dwulampowym tomografem komputerowym z dedykowanymi stacjami diagnostycznymi i strzykawką automatyczną, dwurzędowym tomografem komputerowym ze strzykawką automatyczną i dodatkową stacją obróbki graficznej, nowoczesnym rezonansem magnetycznym 1.5 T. Na wyposażeniu Zakładu są również aparaty do badań EKG.

wyposazenie

Badania radiologiczne wykonywane są w technologii cyfrowej w oparciu o systemy radiografii cyfrowej pośredniej CR i radiografii cyfrowej bezpośredniej DR oraz wsparciu ze strony nowoczesnego systemu informatycznego AMMS.

Zainstalowany w szpitalu nowoczesny system archiwizacji i przesyłu (transmisji) danych PACS (Picture Archives and Communication System) ułatwia gromadzenie i prezentację wyników badań, ułatwia organizację szkoleń i konferencji naukowych.

Czytaj dalej

Pracownicy

Personel Zakładu Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej to grupa wysoko wykwalifikowanych lekarzy specjalistów radiologów, techników elektroradiologii i pielęgniarek, pracowników administracyjnych, służąca swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim pacjentom zgłaszającym się na badania diagnostyki obrazowej.

personel

Nasz personel jest znakomicie wyszkolony w najnowocześniejszych technikach obrazowania, które stosuje w codziennej pracy.

Dlatego możecie być Państwo pewni, że Wasze badania radiologiczne, tomograficzne, rezonansowe oraz elektrokardiograficzne zostaną wykonane według najlepszych możliwych standardów.

Personel Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej to pracownicy z tytułami naukowymi i specjalizacjami I i II stopnia. Zarówno personel wyższy jak i średni medyczny uczestniczy w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących kwalifikacje z dziedziny diagnostyki obrazowej i wiedzy specjalistycznej zawodowej.

Czytaj dalej

Diagnostyka

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej wykonuje bardzo szeroki zakres badań diagnostycznych dla wszystkich jednostek szpitala, ponadto dla poradni przyszpitalnych i innych jednostek i placówek medycznych.

diagnostyka

Zakład czynny jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Pracownie diagnostyczne pracują w godzinach 08.00-18.00 wykonując planowe i bieżące badania diagnostyczne, zaś w godzinach 18.00-08.00 wykonywane są badania w trybie pilnym z oddziałów szpitalnych oraz Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Czytaj dalej

Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej

"Tradycja i doświadczenie w służbie pacjentowi.."

Zapraszamy!