Informacja:

71 7210 373

261 660 373

Adres email:

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
ISO 9001:2015

Usługi poza NFZ

2014-07-17

LARYNGOLOGIA. Odpłatne badania narządu słuchu i równowagi

Ośrodek Badania i Leczenia Narządu Słuchu i Równowagi wykonuje odpłatnie badania zawrotów głowy (VNG), obiektywne badania słuchu ( BERA), a także tympanometrię, audiometrię, próby nadprogowe oraz badanie wskaźnika Sullivana.

Rejestracja pacjentów do wyżej wymienionych badań  odbywa się telefonicznie w piątki, w dni robocze, w godz. 8-9, tel. 609 559 564.

VNG - badanie pobudliwości błędników. Wykonujemy u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Na podstawie badania stwierdza się, czy zawroty głowy są pochodzenia błędnikowego, występują z powodu zmian w kręgosłupie szyjnym oraz, czy wskazana jest dalsza kontrola i leczenie neurologiczne.

BERA - obiektywne badanie słuchu informujące o przebiegu bodźca słuchowego przez drogi słuchowe. Wykonujemy u pacjentów z uszkodzeniem słuchu celem oceny progu słyszenia, w kierunku nerwiaka nerwu słuchowego, czy uszkodzeniach ośrodkowych np. SM.