Informacja:

71 7210 373

261 660 373

Adres email:

szpital@4wsk.pl

Dane adresowe:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
ISO 9001:2015

Kontakt

 

 • REJESTRACJA:
  • lekarze POZ - 717 210 555, 261 660 555, 261 660 357, 261 660 489
  • poradnie specjalistyczne - 717 210 555, 261 660 555, 261 660 513, 261 660 633 (w godz. 11-18)
  • poliklinika stomatologiczna -  kontakt do gabinetów
  • laboratorium - 261 660 402 (w godz. 7-14.30)
  • RTG, TK, MRI - 261 660 479
    
 • informacja - 261 660 373
 • szpitalny oddział ratunkowy -  261 660 222
 • logistyka – 261 660 536
 • księgowość - 261 660 217
 • sekretariat stomatologii - 261 660 580
 • pełnomocnik komendanta ds. pacjenta - 261 660 033
 • rzecznik prasowy - 261 660 213; e-mail - rzecznikprasowy@4wsk.pl
 • dział kadr - 261 660 704
 • faks - 261 660 630
 • e-mail - szpital@4wsk.pl
 • Skargi i wnioski dotyczące praw pacjenta oraz udzielanych świadczeń w imieniu Komendanta 4.WSK przyjmuje Pełnomocnik Komendanta ds. Pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.30 w pokoju nr 01096 (hol głowny Szpitala), tel/fax 261 660 033; e-mail: rzecznikprawpacjenta@4wsk.pl;
 • W sprawach skarg, wniosków i petycji Komendant Szpitala przyjmuje w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 14.30-16 oraz Zastępca Komendanta ds. lecznictwa szpitalnego w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 14.30-16. Kontakt z Komendantem i Zastępcą Komendanta jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie (pokój 01081) lub telefonicznie pod nr. 261 660 321. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia odbywają się w kolejnym dniu roboczym.
 

Pokaż 4 WSK na większej mapie
 • rejestracja do lekarza POZ - 71 79 36 779
 • punkt szczepień - 71 33 98 511

Pokaż 4 WSK na większej mapie