Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej i Operacyjnej